Container inspectie

Container inspectie met foto's en rapport

Wanneer u een container koopt, kunnen wij voor u een onafhankelijk inspecteur aanstellen om de container te laten inspecteren. Van deze inspectie ontvangt u dan een inspectie rapport incl. foto’s van de container. Op deze manier bent u voor levering van de container ervan verzekerd dat de container geschikt is voor de lading die u erin wilt vervoeren. Zeker als de container gebruikt gaat worden voor bijv. gevaarlijke stoffen, levensmiddelen of verhuisgoederen is het van belang dat de container aan alle eisen voldoet.

Als u een container bij ons huurt, wordt voor aflevering altijd een inspectie uitgevoerd. Dit noemt men een onhire inspectie. Deze is bedoeld om de conditie van de container te bepalen. U krijgt van deze inspectie altijd een kopie toegezonden. Wanneer u de container na de huurperiode weer retour levert op ons depot, wordt er door het depot, wanneer nodig, een schade rapport opgemaakt, waarna wij weer een onafhankelijk inspecteur aanstellen voor een zogenoemde offhire inspectie. Bij een offhire inspectie neemt de inspecteur het onhire rapport als ijkpunt en zal dan bepalen welke schade voor kosten van verhuurder is en welke voor de huurder. Ook van deze inspectie krijgt u altijd een kopie. Op deze manier bent u er van te voren van verzekerd, dat u op de hoogte bent van de conditie van de container en achteraf bent u er van verzekerd, dat u niet voor kosten op zal draaien die reeds aanwezig waren.

Ralton Forwarding & Trading - Container Inspectie

Uw eigen container(s) laten inspecteren?

Heeft u reeds een of meerdere containers in eigen bezit en wenst u deze opnieuw of periodiek te laten inspecteren, dan kunnen wij dit ook in opdracht van u realiseren, overal ter wereld.

Ralton Trading & Forwarding - Container reparatie en onderhoud
Ralton Trading & Forwarding